CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE

Scopul acestor condiții generale de utilizare (denumite în continuare „Condiții”) este de a defini termenii și condițiile pentru furnizarea serviciilor oferite de forumgratuit.ro, denumite în continuare „serviciile”.

forumgratuit.ro oferă un serviciu gratuit de creare a forumurilor de discuții și permite utilizatorilor de Internet să creeze astfel de forumuri (denumite în continuare „Forum (uri)”) și să participe la ele.

Aceste Condiții sunt destinate să se aplice persoanei care creează un forum și administratorului (denumit în continuare „Administrator (i)”), precum și persoanelor susceptibile de a participa (denumite în continuare „Membru (i)”) sau să o vizitați (denumite în continuare „Vizitatori”). Toți acești indivizi pot fi grupați sub denumirea de „Utilizator (i)”.


Aviz juridic

Serviciul forumgratuit.ro este publicat de compania e-Toxic, societate cu răspundere limitată (SARL) domiciliată la 100 Rue Albert Caquot 06410 Sophia Antipolis (FRANȚA) și este înregistrată la RCS din Antibes (nr. 490 862 059).

Datacenter : OVH : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Franța și SOFTLAYER : 6400 International Parkway, Suite 2000, Plano, TX 75093 SUA.


Responsabilități

Responsabilitatea corporativă

Informații – Informațiile referitoare la serviciile furnizate de forumgratuit.ro sunt orientative și nu au valoare contractuală. Compania nu garantează exactitatea acestor informații și le poate modifica sau actualiza în orice moment fără notificare prealabilă.

Accesul la servicii – forumgratuit.ro implementează mijloacele necesare pentru a evita orice încetinire sau orice întrerupere neașteptată a serviciilor, fără a putea totuși să garanteze absența întreruperii, sau chiar durata unei astfel de întreruperi. forumgratuit.ro nu poate fi tras la răspundere în cazul unei probleme de rețea sau de server sau în cazul unei defecțiuni sau defecțiuni. Ca atare, nu poate fi luată în considerare nicio rambursare pentru oprirea serviciilor, deteriorarea sau pierderea conținutului.

Securitatea serviciilor – forumgratuit.ro implementează mijloacele necesare pentru a asigura securitatea conținutului, în special recurgând la o copie de rezervă la intervale regulate a întregului conținut. Aceste copii de rezervă sunt accesibile administratorului forumului, care își poate restabili forumul în starea în care se afla la o dată anterioară, în limita timpului de conservare a acestor copii de rezervă. În afară de dispozițiile referitoare la portabilitatea datelor (cf. infra), nu poate fi furnizată nicio copie de rezervă a unui forum, a unui dump, a unei copii de rezervă a tuturor sau a unei părți a datelor pe care le conține, inclusiv pentru forumurile care și-au importat baza de date în serviciul forumgratuit.ro

Conținut – forumgratuit.ro nu exercită nicio moderare a priori sau verificare sistematică a conținutului publicat prin serviciile sale și, prin urmare, nu are cunoștințe despre conținutul acestuia. Administratorul trebuie să asigure conformitatea acestora cu acești Termeni și cu legile aplicabile. În consecință, forumgratuit.ro nu poate fi considerat responsabil pentru acest conținut.

Responsabilitatea utilizatorului

Securitatea contului – Atunci când creează un forum sau se înregistrează pe un forum, utilizatorul trebuie să aleagă un nume de utilizator și o parolă. Utilizatorul este singurul responsabil pentru confidențialitatea identificatorilor săi și rămâne astfel în cazul acțiunilor neautorizate efectuate de o terță parte datorită acestora. Prin urmare, este recomandabil să încheiați sesiunea (deconectați-vă) după utilizarea serviciilor. În cazul utilizării frauduloase a identificatorilor săi, Utilizatorul are obligația de a informa forumgratuit.ro fără întârziere, indicând încălcările care ar fi putut fi comise.

Utilizarea serviciilor – Conținutul publicat prin intermediul serviciilor, public sau nu, și oricare ar fi natura lor (în special, dar nu exclusiv) : informații, cod, date, text, software, muzică, sunet, fotografie, imagine, grafică, video, chat, mesaje, fișiere) implică responsabilitatea utilizatorului la originea publicației. Utilizatorul se declară titularul tuturor drepturilor și autorizațiilor necesare pentru distribuirea acestui conținut și se angajează să nu publice niciun conținut contrar acestor Condiții. În niciun caz, forumgratuit.ro nu poate fi tras la răspundere pentru consecințele unei astfel de publicări sau pentru orice pierdere sau deteriorare rezultată.

Toate informațiile, codurile, datele, textele, software-ul, muzica, sunetele, fotografiile, imaginile, grafica, videoclipurile, chat-urile, mesajele, fișierele sau conținutul de alte tipuri publicate prin intermediul serviciilor sunt responsabilitatea exclusivă a utilizatorului care a postat postarea, indiferent dacă a avut loc sau nu public. În niciun caz, forumgratuit.ro nu poate fi tras la răspundere pentru erorile, inexactitățile sau omisiunile din orice conținut publicat, sau pentru pierderile și daunele care apar sau care pot apărea din acest conținut.

Paguba cauzată – Utilizatorul este responsabil pentru daunele de orice fel, materiale sau imateriale, directe sau indirecte, cauzate oricărei terțe părți, precum și forumgratuit.ro ca urmare a utilizării sau exploatării ilegale a serviciilor, indiferent de cauză și locul apariției de astfel de daune și garantează forumgratuit.ro de consecințele oricărei revendicări sau acțiuni la care ar putea fi supus. Utilizatorul renunță, de asemenea, la exercitarea oricărui recurs împotriva forumgratuit.ro în cazul unei proceduri judiciare inițiate de un terț împotriva acestuia din cauza utilizării și / sau exploatării ilegale a serviciilor.


Obligațiile respective

Atribuții specifice administratorului

Administratorul forumului se angajează să utilizeze serviciile în conformitate cu scopul pentru care au fost concepute și, în toate privințele, în conformitate cu aceste condiții. Această utilizare conformă implică faptul că asigură respectarea legilor și reglementărilor în vigoare, a ordinii publice, a bunelor moravuri și a drepturilor terților (în special în ceea ce privește proprietatea intelectuală).

Același imperativ cântărește și Administratorul în ceea ce privește conținutul publicat de Utilizatorii forumului său. Moderarea este efectuată a posteriori de către Administrator (și de către orice persoană desemnată de acesta din urmă să o satisfacă) pentru a asigura respectarea acestor Condiții.

Administratorul trebuie să se abțină în toate circumstanțele de a utiliza serviciile pentru un scop care are ca obiect sau ca efect încălcarea acestor Condiții, în special în ceea ce privește conținutul expres făcut ilegal de aceștia (cf. infra).

Obligațiile tuturor utilizatorilor

Utilizatorul este de acord să utilizeze serviciile în scopul pentru care au fost concepute și, în toate privințele, în conformitate cu aceste Condiții. În acest sens, se reamintește că, în conformitate cu prevederile precedente, Utilizatorul este singurul responsabil pentru conținutul pe care îl publică.

Utilizatorul se angajează să nu participe la nicio acțiune al cărei obiect sau efect este să submineze buna funcționare a serviciilor, în special, dar nu exclusiv prin (i) orice comportament care ar putea întrerupe, suspenda, încetini sau împiedica continuitatea Serviciilor, (ii) orice intruziune sau tentativă de intruziune în sistemele forumgratuit.ro, (iii) orice deturnare a resurselor sistemului site-ului, (iv) orice acțiune care ar putea impune o sarcină disproporționată asupra infrastructurilor acestuia din urmă, (v) orice încălcare a măsurilor de securitate și autentificare; (vi) toate actele care pot încălca drepturile și interesele financiare, comerciale sau morale ale forumgratuit.ro sau ale utilizatorilor site-ului său.

Prin utilizarea serviciilor oferite de forumgratuit.ro, Utilizatorul acceptă că Administratorul forumului este singurul care se ocupă de gestionarea acestuia și admite în special că acesta moderează conținutul postat și administrează Membrii.

Utilizatorul se obligă să respecte drepturile de proprietate intelectuală ale terților și ale forumgratuit.ro. Toate elementele vizibile pe site sunt protejate de legea drepturilor de autor. El nu poate, în niciun caz, să utilizeze, să distribuie, să copieze, să reproducă, să modifice, să modifice sau să transmită total sau parțial site-ul sau elementele acestuia, precum texte, imagini, videoclipuri, fără autorizarea prealabilă scrisă a companiei. Marcile și siglele care apar pe site sunt proprietatea companiei sau sunt supuse autorizării de utilizare. Niciun drept sau licență nu poate fi atribuit oricăruia dintre aceste elemente fără permisiunea scrisă a companiei sau a terței părți, titularul drepturilor asupra mărcii sau logo-ului care apare pe site. Compania își rezervă dreptul de a urmări orice act de încălcare a drepturilor sale de proprietate intelectuală, inclusiv în contextul procedurilor penale.


Comportament și conținut interzis

Prin utilizarea serviciilor oferite de forumgratuit.ro, Utilizatorul se angajează să le utilizeze în conformitate cu scopul pentru care au fost proiectate și să nu folosească produsele și serviciile pentru - în special - să încurajeze, să promoveze, să primească sau să prezinte într-o lumină favorabilă :

  • Piraterie, hacking, spam și atacuri împotriva rețelelor și / sau serverelor, phishing, malware, intruziune în rețeaua terților,
  • Conținut de natură sexuală, obscenă, pornografică,
  • Conținut violent, defăimător, discriminator, care incită la ură rasială, crime împotriva umanității,
  • Partajarea, găzduirea, difuzarea sau piratarea lucrărilor și a conținutului protejat de drepturile de autor și de proprietatea intelectuală sau orice practică care încalcă drepturile,
  • Vânzarea, schimbul sau donația de produse supuse legislației speciale, droguri supuse sau nu prescripției medicale, narcotice și alte substanțe ilicite,
  • Fraude cu carduri de credit sau practici înșelătoare.
  • Încălcarea drepturilor și intereselor minorilor,
  • Orice comportament contrar legilor în vigoare, care încalcă drepturile terților sau care le aduce prejudicii.

forumgratuit.ro este un serviciu gratuit care depune toate eforturile pentru a oferi servicii de calitate la vârf de tehnologie. Cu excepția a ceea ce este posibil prin gestionarea creditelor, este strict interzis să ștergeți, să ascundeți sau să faceți ilizibil prin orice mijloace notificările obligatorii și drepturile de autor care apar pe forumuri (în special în instrumentul barei și în subsolul forumului) , precum și conținut sponsorizat sau reclame. Aceste elemente pot fi retrase numai prin gestionarea creditelor.

forumgratuit.ro își rezervă dreptul de a șterge, fără notificare, forumurile, mesajele sau utilizatorii care folosesc serviciile în mod clar ilegal sau contrar acestor Condiții. Ca atare, forumurile care conțin texte, linkuri, imagini, animații, videoclipuri, reclame clasificate sau conținut de altă natură considerat contrar acestor Condiții pot fi șterse fără notificare prealabilă.

Activitățile contrare legilor și reglementărilor în vigoare pot fi raportate autorităților competente și pot da naștere unor acțiuni în justiție.


Date personale și cookie-uri

Utilizarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor dvs. personale se bazează pe consimțământul dvs., cu excepția cazurilor în care datele sunt necesare pentru executarea unui contract sau pentru respectarea unei obligații legale. În cazurile în care această prelucrare se bazează pe consimțământul Utilizatorului, acesta își poate retrage consimțământul în orice moment pentru a o opri conform termenilor prevăzuți în Politica de confidențialitate. Retragerea consimțământului nu compromite legalitatea prelucrării pe baza consimțământului făcut înainte de această retragere.

Toate informațiile pe care le colectăm sunt utile pentru buna funcționare a serviciului și, în special, vă permite să vă personalizați experiența utilizatorului, să îmbunătățiți afișarea și funcționarea paginilor și, acolo unde este cazul, să furnizați rezultate publicitare personalizate. Unele dintre aceste date pot fi utilizate dacă Utilizatorul a consimțit la acestea, în special în ceea ce privește primirea de mesaje electronice de informații (newslettere informative) de pe forumurile pe care s-a înregistrat.

Utilizatorul are dreptul de a accesa, rectifica și șterge datele cu caracter personal care îl privesc, precum și dreptul de a depune o reclamație la o autoritate de supraveghere. Metodele de exercitare a acestor drepturi sunt detaliate în documentul nostru Politica de confidențialitate.

Utilizarea serviciilor oferite de forumgratuit.ro este condiționată de citirea și acceptarea de către Utilizator a Politica de confidențialitate.

Utilizarea cookie-urilor

Un cookie este un fișier text care conține o cantitate limitată de informații, care este descărcat pe dispozitivul utilizatorului atunci când accesează un site web. Permite astfel forumului să recunoască utilizatorul în următoarele vizite pentru a-i oferi o experiență de navigare optimă.

Este probabil ca serviciile forumgratuit.ro să implice utilizarea cookie-urilor, din motive tehnice, publicitare, de măsurare a audienței sau funcționarea modulelor externe, cum ar fi cele ale rețelelor sociale.

Utilizatorul poate oricând să refuze și/sau să șteargă cookie-urile plasate de serviciile din browserul său în conformitate cu metodele furnizate de către noi Politica de confidențialitate. Utilizatorul este informat cu privire la posibilul impact pe care această alegere îl poate avea asupra bunei funcționări a serviciilor.


Achiziții și rambursări

forumgratuit.ro oferă utilizatorilor servicii opționale cu plată, precum „pachete”, achiziționarea unui nume de domeniu sau eliminarea reclamelor. Prin abonarea la unul dintre aceste servicii, Utilizatorul este de acord să plătească forumgratuit.ro taxele de abonament lunare sau anuale indicate pentru serviciul în cauză. Plățile sunt debitate în avans în ziua în care achiziționează serviciul și acoperă utilizarea acestora pentru perioada de abonament lunară sau anuală aleasă.

Achiziționarea de produse și servicii de la forumgratuit.ro poate duce la exercitarea dreptului de retragere în termen de 15 zile de la achiziție, cu excepția cazului în care aceste produse și servicii au fost utilizate în orice scop. În acest caz, perioada de retragere se încheie și devine imposibilă anularea achiziției sau obținerea unei rambursări. În afara perioadei de retragere, niciun produs sau serviciu nu este rambursabil, chiar dacă nu au fost utilizate și dacă nu au expirat.

Cheltuirea creditelor, abonamentul la un „pachet”, cumpărarea unui nume de domeniu personalizat sau utilizarea oricărui serviciu precum eliminarea reclamelor constituie, în sensul acestor Condiții, o „utilizare” a unui serviciu plătit. Utilizatorul consimte în mod expres prin aceste Condiții că aceste servicii îi pot fi furnizate înainte de expirarea perioadei de retragere, rezultând renunțarea la acestea.

Modalitățile de exercitare a perioadei de retragere și rambursare prevăzute în aceste Condiții nu se aplică produselor și serviciilor plătite achiziționate prin intermediul unui partener terț al forumgratuit.ro (contactați direct partenerul în acest caz, care va decide la discreția lor dacă este sau nu a restitui). Perioada de retragere și rambursările nu se aplică produselor oferite de forumgratuit.ro, în special, dar nu exclusiv în timpul unei competiții.

Pentru a-și exercita dreptul de retragere în legătură cu un serviciu plătit care nu a fost „utilizat” în conformitate cu prevederile și care nu se încadrează în cazurile de excludere menționate anterior, utilizatorul poate contacta direct forumgratuit.ro : sau 04.92.02.15.76.

Dacă Utilizatorul consideră că forumgratuit.ro i-a facturat o sumă din greșeală, este invitat să contacteze compania în termen de 90 de zile de la factura în cauză. Nu se poate acorda nicio rambursare pentru taxele facturate mai mult de 90 de zile în urmă.

forumgratuit.ro își rezervă dreptul de a refuza o cerere de rambursare dacă există motive să creadă că utilizatorul încearcă să profite nedrept de această politică de rambursare (de exemplu, prin cereri repetate de rambursări pentru același serviciu sau produs), dacă utilizatorul încalcă aceste Termeni sau dacă forumgratuit.ro are motive să suspecteze că folosește serviciile în mod fraudulos sau că contul său de utilizator este utilizat de o terță parte în mod fraudulos.

Această politică de rambursare nu are niciun impact asupra drepturilor dvs. legale.


Import de forum

Administratorul unui forum phpBB, InVision sau PunBB care are o instalare auto-găzduită îl poate importa în serviciul forumgratuit.ro, cu condiția să certifice, pe de o parte, că este singurul proprietar și, pe de altă parte, că acest forum respectă aceste condiții generale de utilizare.

Pentru a face acest lucru, este invitat să creeze un nou forum și să solicite, pe ultima pagină a acestui proces, importul forumului său. Administratorul trebuie să includă apoi baza de date a respectivului forum, utilizând formularul furnizat în acest scop. În așteptarea importului forumului său, Utilizatorul nu trebuie să facă nicio modificare asupra forumului nou creat, conținutul acestuia fiind adus pentru a fi suprascris de importul forumului său.

Utilizatorul este notificat prin e-mail la adresa indicată a diferitelor etape ale procesului de import (primire, în curs, finalizare, eșec). I se oferă un e-mail de contact, precum și forumul oficial de suport pentru a discuta despre solicitarea sa de import.

forumgratuit.ro depune toate eforturile pentru a se asigura că importul se efectuează în cele mai bune condiții posibile și în termenele stabilite. Cu toate acestea, nu este posibil să se garanteze aceste termene și nici rezultatul final al importului, care rămâne intim legat de structura bazei de date a forumului de importat. Prin urmare, solicitantul unui import acceptă posibilitatea de a face anumite ajustări pe forumul său pentru a-l face conform cu originalul.

În orice caz, cererea de import, conținutul bazei de date de importat și forumul final importat în forumgratuit.ro rămân exclusiv responsabilitatea administratorului forumului care a inițiat cererea de import. De asemenea, acceptă și necondiționat că forumgratuit.ro își rezervă dreptul de a refuza orice cerere de import considerată neconformă cu aceste Condiții.


Acceptare și modificări

Prin utilizarea serviciilor forumgratuit.ro, Utilizatorul recunoaște fără rezerve, limitări sau calificări că a citit și a acceptat aceste Condiții și se angajează să respecte termenii acestora, fără a aduce atingere eventualei aplicări a altor condiții sau reguli specifice anumitor servicii specifice.

Acești Termeni pot fi modificați în orice moment, la discreția forumgratuit.ro. Aceste modificări sunt aplicabile imediat pentru noii utilizatori. Toți Utilizatorii pre-existenți trebuie să respecte cu orice mijloace modificările efectuate în termen de 30 de zile de la notificarea acestora.